Quality is personal

Publicaties Willemijn Ritsema van Eck

 • Manova-arrest
  Tender Nieuwsbrief Lees meer...
 • TA Poczta Polska

  Poczta Polska

  Lees meer...
 • Noot Imtech
  Jaan 2013 Lees meer...
 • Noot Lecce
  Jaan 2013 Lees meer...
 • Noot Rechtsbescherming
  Jaan 2013 Lees meer...
 • Noot Wet Markt en Overheid
  Jaan 13 Lees meer...
 • Noot bij Rb Rotterdam

  31 mei 2013, JAAN 2013/141

 • Noot bij HvJ EU

  19 december 2012, C-159/11 (Lecce) JAAN 2013/5

 • Noot bij Vzr Rb Groningen 11 januari 2013

   JAAN 2013/66

 • Poczta Polska SA: Past performance en de facultatieve uitsluitinggrond van artikel 45 lid 2 sub d van de Richtlijn

  Noot bij HvJ EU 13 december 2012, C-465/11

 • Noot bij vzr Rb Den Haag

  23 januari 2013 en Vzr Rb Amsterdam 24 januari 2013, JAAN 2013/71

 • De Wet Markt en Overheid: een extra stap bij aanbestedingen

  Noot bij Vzr Rb Amsterdam 21 februari 2013, JAAN 2013/101

 • NMa-boetes en uitsluiten: wat is wijsheid?

   Noot bij Vzr Rb Den Haag 17 april 2013 en Vzr Rb Rotterdam 26 april 2013, JAAN 2013/124

 • Rechtsbescherming in kort geding: uitleg van de arresten van het Gerechtshof Den Haag en Amsterdam

  Noot bij Gerechtshof Den Haag 25 mei 2013, JAAN 2013/132

 • Noot bij vzr Rb Den Haag

  4 maart 2013, JAAN 2013 / 179

 • De K-verklaring: een stand van zaken

  Tender Nieuwsbrief 26 april 2011, p. 4;

 • Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 april 2010

  Bouwrecht nr. 7, juli 2010, p. 630-2635;

 • Kans of gemiste kans?

  en co-auteur J. Meesters.Column Cobouw, 25 april 2009;

 • Strategisch inschrijven: niet langer toelaatbaar?

  en co-auteur M.M. Fimerius, Column Cobouw, 28 maart 2009

 • De werkenconcessie: een verkenning

  Bouwrecht nr. 3, maart 2009, p. 237-242;

 • Gebiedsontwikkeling en Europese aanbesteding: een vogelvlucht

  Vastgoedrecht 2009, nr. 2, p. 28-31;

 • Het Grossmann-verweer: een stand van zaken

  en co-auteur C.G. van Blaaderen, Column Cobouw januari 2009

 • Vertrouwelijke gegevens in kort geding

  Cobouw 21 juni 2008

 • Rechtsbescherming de moeite waard

  Column Cobouw mei 2008

 • De concurrentiegerichte dialoog: onbekend maakt onbemind?

  Cobouw 19 april 2008

 • Wel of niet naar de rechter bij aanbesteding?

  Column Cobouw, maart 2008

 • Overzicht EG-inbreukprocedures Aanbesteding 2006

  Tijdschrift Aanbestedingsrecht (TA) januari 2008, p. 19-33

 • De Europese les na Roanne

  Het Financieele Dagblad, 3 mei 2007

Willemijn Ritsema van Eck