Quality is personal

Publicaties Mark Lim

 • Annotatie RvA 9 juni 2015 nr. 35.150
  (Kostenverhogende omstandigheden; artikel 7:753 BW ten opzichte van § 47 UAV 1989). In Bouwrecht afl. 9 - september 2015.
 • Annotatie RvA 12 december 2014 nr. 71.875
  (beëindigingsgronden aannemingsovereenkomst) In Bouwrecht afl. 3 - maart 2015.
 • Annotatie RvA 17 oktober 1964 nr. 4379
  (aannemingsovereenkomst/opzegging) Bouwrecht afl. 11 - november 2014.
 • Annotatie RvA 28 februari 2014 nr. 71.861
  (Ontbreken van een nader bepaald kortingsbedrag; standaardbedrag par. 42 UAV 1989 van toepassing). In Bouwrecht afl. 7 - juli 2014.
 • Annotatie RvA 30 september 2013 nr. 71.841
  (schadebeperkingsplicht) In Bouwrecht afl. 1 - januari 2014.
 • Annotatie RvA 23 april 2013 nr. 33.021
  (vervangende schadevergoeding). In Bouwrecht afl. 8 - augustus 2013.
 • Annotatie RvA 8 januari 2013 nr. 71.774
  (garantieregeling) In Bouwrecht afl. 4 - april 2014.
 • Annotatie RvA 14 juni 2012 nr. 71.761
  (vertegenwoordiging). In Bouwrecht afl. 10 - oktober 2012.
 • Annotatie RvA 12 januari 2012 nr. 71.654
  (arbitrabiliteit). In Bouwrecht afl. 5 - mei 2012.
 • Annotatie RvA 29 juni 2011 nr. 32.204
  (klachtplicht art. 6:89 BW). In Bouwrecht afl. 11 - november 2011.

 • Annotatie 28 december 2010 nr. 30.979
  (korting per kalenderdag); par. 42 lid 2 en 3 UAV 1989. In Bouwrecht afl. 4 - april 2011.
 • Annotatie RvA 20 augustus 2009 nr. 71.344
  (opname/oplevering). In Bouwrecht afl. 1 - januari 2010.
 • Matiging van korting: Welke omstandigheden spelen een rol?
  In Bouwrecht afl. 7 - juli 2008.

Mark Lim