Quality is personal

Simona Tiems

Advocaat

Specialisatie

Simona Tiems is gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Haar cliënten zijn zorginstellingen, medische professionals, medisch specialistische bedrijven (MSB’s), tandheelkundig specialistische bedrijven (TSB’s) en branche- en beroepsverenigingen. Zij adviseert en procedeert onder andere op het gebied van patiëntenrechten, privacy, medische aansprakelijkheid, contracten in de zorg, geschillen binnen maatschappen en voert verweer in tuchtzaken en BOPZ zaken. Daarnaast heeft Simona ruime ervaring met het voeren van bestuursrechtelijke procedures met betrekking tot bijvoorbeeld tarieven, vergunningen of (her)registraties van (tand)artsen. Ook adviseert zij over nieuwe wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de WKKGZ en over governance in de zorg.  Cliënten waarderen haar deskundige en accurate aanpak en haar oog voor de belangen die op het spel staan.

Werkervaring

Simona is sinds 1997 advocaat en vanaf het begin van haar carrière werkzaam geweest in het gezondheidsrecht. Aanvankelijk bij Nysingh advocaten in Zwolle en vervolgens geruime tijd bij Van Benthem & Keulen in Utrecht. Vanaf juli 2012 is Simona partner bij Legaltree.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Gezondheidsrecht
  • Vereniging Privacy Recht

Nevenfuncties

2016 - heden: Lid Raad van Toezicht ’s Heerenloo Zorggroep
2016 - heden: Docent Gezondheidsrecht, Academie voor Gezondheidsrecht (Medilex)
2011 - heden: Docent Gezondheidsrecht, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO)
2009 - 2016:  Plaatsvervangend lid-jurist Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), UMC Utrecht
2013 - 2014:  Docent Gezondheidsrecht, Julius Centrum UMC Utrecht
2006 - 2012:  Docent medisch tuchtrecht, Specialisten cursus heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
2002 - 2010:  Lid Raad van Toezicht Integraal Kankercentrum Midden Nederland (inmiddels opgegaan in Integraal Kankercentrum Nederland)

Opleiding

Tijdens haar studie aan de Universiteit Maastricht (afgestudeerd1996) werd Simona direct geboeid door de juridisch- ethische en actuele dilemma’s in het gezondheidsrecht. Zij heeft tijdens haar rechtenstudie een jaar gestudeerd aan de Université de Montpellier. In 2008 heeft zij de opleiding tot mediator voltooid bij het Centrum voor Conflicthantering.

Publicaties

Meer publicaties

Blog

Meer blogs...