Quality is personal

Sandra Frommelt

Advocaat

Specialisatie

Sandra is specialist op het gebied van het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over:
- commerciële contracten en samenwerkingsvormen, waaronder aandeelhouders-, franchise- en distributieovereenkomsten;
- vennootschapsrechtelijke kwesties, waaronder aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid in concernverband, jaarrekeningrecht, misbruik van rechtspersoonlijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid;
- beslag- en executierecht;
- insolventierechtelijke onderwerpen;
- bestuurdersaansprakelijkheid;
- het vestigen het uitwinnen van zekerheden;
- benadeling van schuldeisers (pauliana);
- massaschade.

Sandra is betrokken geweest bij vele spraakmakende en omvangrijke ondernemings- en insolventierechtelijke adviestrajecten en -geschillen, het veilig stellen van rechten en het verhaal van crediteuren, financiers en leveranciers, executie van vonnissen en zekerheidsrechten en geschillen in dat verband. 

Zij is bovendien gedurende 15 jaar met regelmaat tot curator en bewindvoerder benoemd in uiteenlopende faillissementen en surseances van betaling.

Werkervaring

Sandra heeft bijna 20 jaar werkervaring als gespecialiseerde advocaat. Na ruim 11 jaar werkzaam te zijn geweest bij een groot advocatenkantoor aan de Zuidas in Amsterdam op de sectie corporate, commercial & insolvency, heeft zij gekozen voor het in haar ogen zowel voor haarzelf als voor cliënten aantrekkelijke businessmodel van Legaltree.

Lidmaatschappen

  • Insolad
  • INSOL Europe
  • INSOL World
  • Dutch Arbitration Association

Opleiding

Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting bedrijfsrecht, Universiteit Leiden
Specialisatieopleiding Vennootschapsrecht
INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht
Opleiding Financiële Economie voor Insolventierechtspecialisten (Erasmus & INSOLAD)
Vele cursussen, seminars, workshops

Blog

Meer blogs...