Quality is personal

Sander Oorthuys

Advocaat

Specialisatie

Sander is gespecialiseerd in het overeenkomstenrecht. Hij onderhandelt en procedeert bijvoorbeeld over agentuur-, distributie-, franchise-, opdracht- en koopovereenkomsten (inclusief bedrijfsovernames). Zijn expertise bestrijkt het volledige vlak van het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten tot het voeren van (zowel gerechtelijke als arbitrale) procedures daarover, inclusief het leggen of opheffen van beslagen. Sander heeft cliënten in de retail-, productie- en wholesalewereld, zowel nationaal als internationaal. Hij publiceert dikwijls over verbintenisrechtelijke onderwerpen. Regelmatig doceert hij zowel advocaten als studenten over het burgerlijk procesrecht en de kunst van het pleiten.

Werkervaring

Voordat Sander Oorthuys in 2008 als een van de oprichters aan de wieg stond van Legaltree, werkte hij ruim zes jaar bij NautaDutilh in Rotterdam bij de secties transportrecht en corporate en commercial litigation.

Lidmaatschappen

  • Dutch Arbitration Association
  • International Bar Association (IBA)
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
  • Vereniging Incasso- en Procesadvocaten (VIA)

Opleiding

Radboud Universiteit 2002 (privaatrecht)
Grotius Academie, Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal contracteren 2010 (cum laude)
Grotius Academie, Specialisatieopleiding Fusies en Overnames 2016