Quality is personal

Max van Leyenhorst

Advocaat

Specialisatie

Max van Leyenhorst is gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures, zowel bij scheidsgerechten als bij de overheidsrechter. Hij treedt daarbij op voor grote en middelgrote bedrijven uit binnen- en buitenland en voor overheden. De geschillen gaan veelal over fusies en overnames, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrecht en contractenrecht. Op deze gebieden treedt Max ook op als arbiter. Daarnaast voert hij regelmatig procedures over de vernietiging of juist de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen en procedeert hij over geschillen op basis van internationale investeringsverdragen.

Naast het voeren van procedures adviseert Max over het voorkomen en oplossen van geschillen. Door zijn uitgebreide proceservaring adviseert hij regelmatig over de wijze waarop een organisatie zich het best op een geschil kan voorbereiden. Dit blijkt een aspect dat in de praktijk te weinig – of te laat – aandacht krijgt.

Cliënten waarderen zijn vakkennis in combinatie met een voortvarende werkwijze.

Werkervaring

Max van Leyenhorst werkte van 1999 tot in 2009 bij NautaDutilh. Sinds 2007 is hij als docent arbitragerecht en International Dispute Resolution verbonden aan de Universiteit Leiden (Afdeling Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht). In oktober 2009 maakte Max de overstap naar Legaltree.

 Lidmaatschappen en overig

  • Vereniging Corporate Litigation
  • NAI Jong Oranje (mede-oprichter en bestuur, 2004-2010)
  • Redactiesecretaris Tijdschrift voor Arbitrage (2006-2011)
  • Docent the Law Firm School (arbitragerecht, 2008-heden)
  • geregistreerd NMI-mediator (2009-2011)
  • Dutch Arbitration Association (mede-oprichter en Board Member, 2013-heden)

Opleiding

Universiteit Utrecht (privaatrecht)
Universiteit Leiden (fiscaal recht - basisdoctoraal)
Wayne State University (V.S.) (ondernemingsrecht en rechtsfilosofie)

Publicaties

Meer publicaties

Blog

Meer blogs...