Quality is personal

Marleen de Putter

Advocaat

Specialisatie

Marleen is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en mededingingsrecht. Marleen heeft met name veel ervaring met die kanten van het mededingingsrecht waar commerciële ondernemingen mee te maken hebben: het melden van overnames en joint ventures bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), adviseren en procederen over samenwerkingsovereenkomsten, verticale overeenkomsten, non-concurrentiebedingen, misbruik van machtspositie en kartels. Marleen heeft diverse cliënten bijgestaan tijdens zogeheten dawn raids (onaangekondigde kartelonderzoeken van de ACM) en de daarop volgende procedures. Daarnaast adviseert en procedeert Marleen over contracten, schades, doorbraak van aansprakelijkheid, algemene voorwaarden, wanprestatie, geschillen over distributie, franchise en agentuur en verjaring van onder andere asbestclaims. Marleen werkt onder meer voor binnen- en buitenlandse distributie- en overslagbedrijven, fabrikanten, bouwbedrijven, franchiseorganisaties en belangenverenigingen.

Werkervaring

Marleen was van 2005 tot 2014 werkzaam op de secties ondernemingsrecht en mededingingsrecht bij het toonaangevende Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals N.V.. Daaraan voorafgaand liep Marleen stage in Brussel bij Houthoff Buruma  (sectie mededingingsrecht) en op Curaçao bij Soliana, Bonapart & Partners (algemeen procesrecht).

Nevenfuncties en lidmaatschappen

  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Vereniging DFA (Distributie, Franchise en Agentuur)
  • Nederlandse Vereniging voor Europees recht

Sinds 2011 geeft zij cursussen aan professionals over mededingingsrecht, onder meer bij Air Cargo Nederland. Van 2006 tot 2014 vertegenwoordigde zij Kneppelhout & Korthals N.V. bij de Europese Antitrust Alliance.

Opleiding

Marleen studeerde Nederlands recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, richting Europese recht en Taalstudies (1998-2003). Het laatste jaar van haar studie volgde Marleen aan de Università di Siena in Italië (2002-2003). Marleen rondde na de beroepsopleiding voor advocaten twee specialisatieopleidingen met goed gevolg af: de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren (2017) en de Leergang Ondernemingsrecht van de Juridische Academie (2011).

Publicaties

Meer publicaties

Blog

Meer blogs...