Quality is personal

Liesbeth Driest

Advocaat

Specialisatie

Liesbeth is gespecialiseerd in het bestuursrecht, met de nadruk op het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht beslaat onder meer het ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen) en het milieurecht (MER-procedures, Natuurbescherming, afvalstoffen, asbest, geluid, bodem, water en wind). Het toepassen van het (algemene) bestuursrecht ziet vooral op handhaving (waaronder ook arbeidsongevallen en toepassing van de wet Bibob), het staatsrecht (publieke besluitvorming en Wob-procedures over openbaarheid van overheidsinformatie) en het verlenen van subsidies. Liesbeth begeeft zich graag op het snijvlak van het bestuursrecht. Bijvoorbeeld in handhavingszaken, waarbij het vaak in het begin nog niet duidelijk is of (vermeende) overtredingen bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden opgevolgd. Ook assisteert zij graag bij publiek-private initiatieven waarbij er samenwerkingsovereenkomsten moeten worden gesloten of publieke partijen deelnemen aan private initiatieven. Het feit dat zij een managementopleiding voor vastgoedprofessionals (MRE) heeft afgerond, maakt dat zij ook buiten het juridische speelveld kan opereren. Liesbeth werkt dan ook graag en veel in multidisciplinaire teams; vanzelfsprekend met andere advocaten, maar ook met technische professionals op het gebied van bijvoorbeeld milieu en waarderingen. Haar cliëntenbestand bestaat dan ook niet alleen uit bedrijven en overheden, maar ook uit adviseurs.

Werkervaring

2002-2011: advocaat bij Stibbe binnen de praktijkgroep Bestuursrecht (Administrative Law)
2011-2013: advocaat bij Simmons&Simmons (2011-2013) binnen de praktijkgroep Construction (Real Estate). Aan Simmons&Simmons is Liesbeth nog steeds verbonden als consultant.
2013-heden: advocaat/partner bij Legaltree

Nevenfuncties en lidmaatschappen

  • Part-time docent Inleiding bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, afdeling Staats en bestuursrecht
  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR) 
  • Vereniging voor Bouwrecht advocaten
  • ASRE Alumni Association

Opleiding

Universiteit Leiden (2002)
Bond University, Australia (2002 – exchange program)
MBA Highlights, INSEAD ((2007)
Summercourse Real Estate, New York University (2008)
Master of Real Estate (2008)

Publicaties

Meer publicaties