Quality is personal

Christine van den Berg

Advocaat

Specialisatie

Christine van den Berg is specialist in het civielbouwrecht-, huur- en aanbestedingsrecht. Op het gebied van bouwrecht/algemeen vastgoed houdt zij zich bezig met het opstellen en beoordelen van contracten voor aan- of verkoop van onroerende zaken, bouw, projectontwikkeling en herstructurering. Zij verleent rechtsbijstand in civielrechtelijke- en tuchtrechtelijke procedures en arbitrages en adviseert bij bouwgeschillen.

Op het terrein van huurrecht staat Christine haar cliënten bij met het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, in het bijzonder van bedrijfs- en woonruimte. Zij adviseert over of voert procedures uit omtrent renovatieprojecten, overlastproblemen, gebreken, ontbindingen en ontruimingen. Daarnaast voert zij procedures en behandelt zij geschillen op het gebied van huurrecht. Tot slot voert zij due diligence onderzoek en risico-inventarisaties uit.

Met betrekking tot aanbestedingsrecht adviseert zij over of voert zij procedures uit in het algemeen, dus niet beperkt tot bouwrecht. Hierbij treedt zij op voor inschrijvers, gegadigden en aanbestedende diensten. Christines motto: "Ik streef naar snel en pragmatisch handelen op hoog niveau, waarbij het belang van de cliënt centraal staat."

Werkervaring

Christine van den Berg werkte van 2006 tot 2012 bij Van den Herik & Hulst Advocaten. De eerste drie jaar als Salaried Partner en hoofd van de sectie Vastgoed (Huur-, Bouw- en Aanbestedingspraktijk). In 2009 werd zij benoemd tot aandeelhouder/bestuurder. Haar functie als Sectiehoofd Vastgoed bleef zij daarnaast vervullen. Eerder werkte Christine vijf jaar als advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen NV in Rotterdam in de sectie Commercieel Vastgoed, met als specialisatie Huur- en Bouwrecht. Zij startte haar carrière na haar studie Nederlands Recht bij Schaap en Partners te Rotterdam.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • Vereniging voor Huurrecht Advocaten (VHA)
  • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Gastdocent voor de Academie voor de Rechtspraktijk en de Wagner Group

Zij is sinds 2013 lid van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie in het midden van het land en sinds 1 januari 2015 voorzitter van diezelfde Raad van Commissarissen. Daarnaast treedt zij regelmatig op als docent en geeft zij trainingen en cursussen op het gebied van huur- en bouwrecht als op het gebied van commissariaat/toezichthouden en de daaraan verbonden governance vraagstukken voor cliënten en collegae. Als zodanig is zij ook als gastdocent verbonden aan de Wagner Group. 

Opleiding

Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederlands Recht)
Postacademische specialisatie opleiding Civiel Bouwrecht
Postacademische specialisatie opleiding Huurrecht
Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed
Verdieping Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed
Grotius Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht
Verdieping Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht
Masterclass Professional Governance

Publications

Christine is auteur van diverse (wetenschappelijke) bouw- en huurrechtelijke artikelen.

Blog

Meer blogs...