Quality is personal

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever heeft de plicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemer. De verplichtingen van de werkgever op grond van het arbeidsrecht gaan ver. Als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden een ongeval overkomt waardoor schade wordt geleden, is de werkgever aansprakelijk. Slechts indien hij aantoont aan zijn zorgvuldigheidsverplichtingen ten opzichte van de werknemer te hebben voldaan dan wel wanneer blijkt dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, ontkomt de werkgever aan aansprakelijkheid.

Indien de werknemer een ongeval overkomt tijdens uitvoering van zijn werkzaamheden in het buitenland, of bij een arbeidsongeval in Nederland van een buitenlandse werknemer, doet zich de vraag voor welk recht van toepassing is en waar een procedure gestart moet worden.

Antoinette Collignon en Tamara Novakovski  hebben jarenlange ervaring met werkgeversaansprakelijkheidszaken.

Daarnaastis Antoinette Collignon specialist op het gebied van grensoverschrijdende werkgeversaansprakelijkheidszaken. Zij adviseert werkgevers en slachtoffers waarbij zij nauw samenwerkt met gerenommeerde advocatenkantoren in het buitenland.