Quality is personal

Vennootschap & Onderneming

Vennootschap & Onderneming

Legaltree adviseert en assisteert bedrijven bij hun core business: het aangaan en afwikkelen van transacties met hun klanten en leveranciers. De meest voorkomende overeenkomsten die een ondernemer afsluit zijn de koop/verkoopovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst van opdracht). Daarnaast is vaak sprake van distributie-, agentuur-, franchise- en samenwerkingsovereenkomsten. De partners van Legaltree beschikken over de specialistische kennis om deze en andere overeenkomsten op te stellen, uit te onderhandelen, te beoordelen en de nakoming daarvan zo nodig af te dwingen.

Ook voor de interne huishouding van de vennootschap heeft Legaltree de kennis in huis. Legaltree verleent geregeld bijstand bij fusies en overnames en adviseert aandeelhouders, bestuurders en commissarissen bij herstructureringen, aansprakelijkheid en corporate governance-vraagstukken.

Wij bieden praktisch advies, gebaseerd op gedegen juridische kennis en ervaring. Waar nodig maken wij gebruik van expertise binnen ons kantoor op aanpalende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, mededingingsrecht en conflictoplossing.

De Legaltree-partners zijn zelf ondernemer. Wij begrijpen dat juridische kwesties de aandacht afleiden van het ondernemerschap. Wij proberen geschillen waar mogelijk minnelijk op te lossen maar procederen doelgericht en voortvarend zodra dat nodig of nuttig is.