Quality is personal

Sanctierecht

Sanctierecht

Het opleggen van een sanctie is al lang niet meer voorbehouden aan de strafrechter. Meer en meer is een verschuiving te zien van strafrechtelijk handhaven naar bestuurlijk handhaven door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete. Kernbegrippen uit het strafrecht, zoals medeplegen en feitelijk leidinggeven, hebben in het bestuurlijke boeterecht een intrede gedaan. De grens tussen het strafrecht en het bestuursrecht is daarmee kleiner geworden. Daar komt bij, dat toezichthouders vaak niet alleen toezichthouder zijn, maar ook bijzondere opsporingsambtenaren. Zij dragen twee petten: een bestuursrechtelijke en een strafrechtelijke en deze petten zijn niet altijd gemakkelijk van buitenaf herkenbaar. Welke waarborgen komt een onderzochte onderneming toe? Welke rechten en plichten heeft een onderzochte (rechts)persoon? In hoeverre is zij verplicht mee te werken met het onderzoek en wat zijn de mogelijkheden tot verdediging?

Liesbeth Driest, Marleen de Putter, Pia Schmelzer en Irene Verheijen zijn gespecialiseerd in het sanctionerende recht. Zij hebben ruime ervaring met de vaak complexe regelgeving en de gevoelige materie die van toepassing is, als een onderneming, haar management of haar medewerkers dreigen te worden bestraft. Zij staan u graag bij als u wordt geconfronteerd met een dreigende sanctie van een toezichthouder, (zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport, Autoriteit Consument en Markt, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Kansspelautoriteit, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Nederlandse Zorgautoriteit, ISZW), het (functioneel) parket of toch de (economische) strafrechter.

Onderwerpen