Quality is personal

Mededinging & Aanbesteding

Mededinging & Aanbesteding

Legaltree beschikt over veel ervaring met het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht. Zowel het aanbestedingsrecht als het mededingingsrecht beogen eerlijke kansen te creëren voor zoveel mogelijk spelers in de markt.

De specialisten op het gebied van aanbestedingsrecht zijn Christine van den Berg, Willemijn Ritsema van Eck en Mark Lim. Marleen de Putter richt zich bij uitstek op het mededingingsrecht, waarbij Liesbeth Driest haar bestuursrechtelijke expertise inzet in met name boetezaken.

In het mededingingsrecht draait het om (het voorkomen van) kartelovertredingen, het concentratietoezicht van ACM en de Europese Commissie en het verbod op het misbruik van economische machtsposities. De advocaten van Legaltree adviseren en procederen hierover. Een groot deel van ons werk bestaat uit het adviseren van ondernemingen ter voorkoming van mededingingsrechtelijke problemen. Een pragmatische benadering, gericht op het vinden van een oplossing of het geven van een helder advies, staat daarbij uiteraard voorop. Ook staan wij ondernemingen bij in procedures gericht tegen besluiten van ACM en geven wij advies voorafgaand of tijdens dawn raids (onaangekondigde onderzoeken door ACM). We hebben ervaring met het melden van concentraties bij ACM en adviseren geregeld over verticale afspraken (distributie, franchise en agentuur), non-concurrentiebedingen, gezamenlijke ontwikkeling en mededingingsrechtelijke compliance.

Cliënten van de sectie zijn onder andere aanbestedende diensten (zoals gemeentes), zorginstellingen, maakbedrijven, producenten, importeurs, distributeurs, ondernemingen in de culturele sector, energiemaatschappijen en agrarische ondernemingen.

Onderwerpen

Aanbesteding

Mededingingsrecht

Kartels

Economische machtsposities

Concentraties: fusies, joint ventures en overnames