Quality is personal

IT

IT

Bij Legaltree kunt u ook terecht met uw IT-rechtelijke vraagstukken. Bieneke Braat heeft ruime ervaring met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van IT-contracten zoals softwarelicenties, Saas overeenkomsten, outsourcingscontracten, website- en software -ontwikkelovereenkomsten maar ook op het gebied van bescherming van software waaronder apps, advisering over open source, e-commerce eisen en domeinnaam- en andere IT-geschillen.

Legaltree ondersteunt voornamelijk ondernemingen in verschillende sectoren zoals de online-, de IT- en retailsector, variërend van multinationals tot MKB bedrijven.

Onderwerpen

 • IT-contracten
 • IT-geschillen
 • Bescherming van software
 • Open source software
 • E-commerce eisen
 • Domeinnaamgeschillen
 • Internetrecht

IT-contracten

Zoals bij alle dienstverlening is het ook bij ICT-dienstverlening van belang de voorwaarden waaronder die plaatsvindt contractueel goed vast te leggen. Dit geldt voor zowel de klant als de leverancier. Outsourcing van een ICT-dienst kan bijvoorbeeld een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van de klant en vergaande verplichtingen met zich brengen voor de leverancier. Zo ook voor de implementatie van een bedrijfskritisch systeem.

Legaltree kan helpen bij het beoordelen, opstellen en uitonderhandelen van ICT-gerelateerde contracten, zoals:

 • website- en software -ontwikkelcontracten;
 • implementatiecontracten;
 • outsourcingscontracten;
 • licentiecontracten;
 • reseller contracten;
 • teaming agreements;
 • global alliance contracten.

IT-geschillen

Door de aard van informatietechnologie is het niet altijd makkelijk om vast te stellen wat het gewenste resultaat van een IT-dienst is. Daardoor ligt het gevaar op de loer dat de verwachtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer uit elkaar lopen. Een goed contract, maar ook ontwikkelmethoden zoals Agile en Scrum kunnen al helpen om bepaalde risico’s te beperken. Als het toch tot een juridisch geschil komt, staat Legaltree zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij om te proberen het geschil op te lossen, ofwel onderling ofwel via een rechter of een IT-arbiter.

Bescherming van software

Software, of ook wel ‘programmatuur’, is een ruim begrip. Naast de bekende softwareprogramma’s als Word, Excel en Outlook, omvat het bijvoorbeeld ook online applicaties, mobiele ‘apps’, computerspelletjes en ‘embedded’ software die in voorwerpen is verwerkt.

Software wordt in de eerste plaats beschermd door het auteursrecht (zie ook IE & Reclame). De bescherming ontstaat op het moment dat de software wordt geprogrammeerd. Voorwaarde daarvoor is wel dat het voldoende oorspronkelijk (origineel) is. De vraag naar het eigendom van de auteursrechten op software kan ingewikkeld zijn omdat het vaak door meerdere mensen, al dan niet in loondienst, wordt geprogrammeerd. Ook gelden er bepaalde specifieke regels bij ‘namaak’ van software om vast te stellen of sprake is van auteursrechtinbreuk.

Software kan daarnaast worden beschermd door het octrooirecht, in de volksmond ook 'patenten' genoemd. Octrooirechtelijke bescherming kan worden toegekend aan voortbrengselen of werkwijzen die een technische uitvinding inhouden.

Opensource software (OSS)

Open source software heeft in de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Open source software is software waarvan de broncode beschikbaar is om het te kunnen aanpassen en door te ontwikkelen. Een veelgehoord misverstand over open source is dat het 'rechtenvrij' is. Niets is minder waar: ook open source software wordt door het auteursrecht beschermd of, in voorkomend geval, het octrooirecht. Gebruikers en (door)ontwikkelaars van open source software moeten zich dan ook, net als bij 'gewone' software houden aan de voorwaarden die door de rechthebbende(n) zijn opgelegd. Vaak is een van die voorwaarden dat de aangepaste broncode weer aan het publiek ter beschikking moet worden gesteld. Het niet in overeenstemming handelen met de licentievoorwaarden levert in de meeste gevallen een 'inbreuk' op rechten van de auteursrechthebbende op. Bij gebruik van open source software is het van belang er op te letten welke licentievoorwaarden van toepassing zijn (dit kunnen er meerdere zijn) en wat die licentievoorwaarden inhouden, zoals ten aanzien van uitsluitingen van garanties en aansprakelijkheid.

E-commerce eisen

Om de belangen van de consument te waarborgen bij koop via internet, de telefoon of anderszins op afstand, zijn verkopers op afstand gebonden aan bepaalde regels. Zij moeten met name voldoen aan bepaalde informatieplichten en rekening houden met de wettelijke bedenktijd. Als daar niet aan wordt voldaan, kan dat verstrekkende gevolgen hebben zoals de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst nog tijdens een periode van 12 maanden te ontbinden. Maar ook bij het elektronisch zaken doen met zakelijke klanten zijn er juridische punten om aan te denken, bijvoorbeeld het op de juiste manier elektronisch beschikbaar maken van algemene voorwaarden.

Domeinnaamgeschillen

In principe geldt bij registratie van domeinnamen: wie het eerst komt die het eerst maalt. Uitzondering daarop is als de domeinnaam overeenkomt met een merk- of handelsnaam van een ander op een wijze die niet toelaatbaar is. Daarbij kan gedacht worden aan verwarringwekkende domeinnamen voor websites met uitsluitend links naar andere websites waarop producten of diensten worden aangeboden die concurreren met die van de merk- of handelsnaamhouder. Ook kan het registreren van een domeinnaam op andere wijze onrechtmatig zijn.

Internetrecht

Verkoop van namaakproducten via internet, gebruik van andermans merken in AdWords, onrechtmatige uitingen op internetfora, het verspreiden van films en muziek zonder toestemming van rechthebbenden, aansprakelijkheid van internetaanbieders; dit wordt allemaal bestreken door het `internetrecht'.