Quality is personal

Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering

Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering

De sectie Aansprakelijkheids-, Schadevergoedings- en Verzekeringsrecht bestaat uit Antoinette Collignon en Tamara Novakovski. Beiden hebben jarenlange ervaring in de advocatuur, opgedaan bij gerenommeerde kantoren. Zij treden zowel voor aansprakelijk gestelde partijen op – waaronder verzekeraars, overheden, werkgevers, artsen en ziekenhuizen – als voor particuliere slachtoffers en rechtspersonen die schade hebben geleden. Mede daarom zijn zij in staat de zaak snel te doorgronden zonder daarbij de gewenste nuances uit het oog te verliezen. De focus ligt daarbij steeds op het vinden van een voor de cliёnt zo gunstig mogelijke oplossing, hetzij door het voeren van een procedure, hetzij door een buitengerechtelijke afdoening van het geschil.

Antoinette Collignon houdt zich met name bezig met grensoverschrijdende letselschadezaken en internationaal privaatrecht. Tamara Novakovski is gespecialiseerd in aansprakelijkheid en schade van rechtspersonen. Hun gezamenlijke expertise bestrijkt diverse terreinen van het aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en verzekeringsrecht. Ook voor regreszaken en second opinions kunt u bij hen terecht.

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht

Verzekeringsrecht

Regresrecht van verzekeraars en werkgevers

De schade die is uitgekeerd door een aansprakelijk gestelde partij dan wel haar verzekeraar kan in een aantal gevallen worden teruggevorderd van de daadwerkelijke veroorzaker van de schade. Zeker in internationale zaken is het regresrecht een complexe materie. Het is zaak u goed te informeren en te laten adviseren over de mogelijkheden om de door u betaalde schade succesvol te verhalen. Voor werkgevers geldt dat wanneer een werknemer door toedoen van een ander tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt, het voor de werkgever mogelijk is om de netto loonschade en de re-integratiekosten te verhalen op de veroorzaker.

Second Opinions

Wanneer er twijfels zijn over juridische uitgangspunten, een schadebegroting of een schaderegelingsvoorstel dan wel bij onzekerheid over de behandeling door een belangenbehartiger, kan het zinvol zijn om een second opinion te vragen. Dit gebeurt meestal op verzoek van één van de betrokken partijen. Daarnaast kan op verzoek van partijen bindend advies worden gevraagd. Na de second opinion of bindend advies gaat de zaak in beginsel terug naar de behandelend advocaat of belangenbehartiger.

Onderwerpen

Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering
Aansprakelijkheid in het verkeer
Productaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid
Werkgeversaansprakelijkheid
Overheidsaansprakelijkheid
Toezichthoudersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Internationale aansprakelijkheidszaken
Letsel- en overlijdensschade
Schade van rechtspersonen
Bedrijfsschade
Massaschade
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Verzekeringsfraude
Polisvoorwaarden