Quality is personal

Bouw, Vastgoed & Huur

Bouw, Vastgoed & Huur

De sectie Bouw, Vastgoed en Huur bestaat uit Christine van den Berg, Liesbeth Driest, Willemijn Lever, Mark Lim en Willemijn Ritsema van Eck. Met deze advocaten beschikt Legaltree over veel ervaring op het gebied van het civiele en publieke bouwrecht, het huurrecht en het algemeen vastgoedrecht, waaronder onteigening en koop/verkoop. Ervaring, die tot stand is gekomen door betrokkenheid bij grote (multidisciplinaire) projecten en door jarenlang te werken in de top van de markt.

De sectie Bouw, Vastgoed en Huur werkt voor (beursgenoteerde) bouwondernemingen, overheden zoals gemeenten en waterschappen,  installateurs, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties, zorginstellingen, institutionele beleggers, leegstandbeheerders en makelaars en VvE's.

Zoals in de hele Legaltree organisatie, zijn ook de lijnen met en binnen dit team kort. Door een kantoorstructuur waarin medewerkers en stagiaires ontbreken, werkt u altijd met partners die volledig betrokken zijn. Of het nu gaat om adviseren of procederen. De efficiënte en pragmatische werkwijze die hieruit voortvloeit, wordt door cliënten zeer gewaardeerd.

Onderwerpen

  • Civiel bouwrecht
  • Publiek bouwrecht
  • Huurrecht
  • Vastgoedrecht
     

Civiel bouwrecht

Binnen het civiele bouwrecht hebben Christine van den Berg en Mark Lim specialistische kennis in huis zowel op het gebied van de Grond-, Weg- en Waterbouw als de Burgerlijke & Utiliteitsbouw. Een goede kennis van de in de bouw geldende algemene voorwaarden (zoals de UAV 1989/2012, UAV-GC 2005, DNR 2005/2011) en standaardbestekken (RAW en STABU) is daarbij onmisbaar. 

Christine van den Berg en Mark Lim adviseren partijen bij het opstellen van en het onderhandelen over uiteenlopende overeenkomsten (zoals aannemingsovereenkomsten, adviseursovereenkomsten, raamovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en realisatieovereenkomsten). Zij hebben ruime ervaring met zowel traditionele contracten op basis van de UAV 1989/2012 als complexe geïntegreerde (PPS) contracten (D&C, DB(F)M(O), turnkey) al dan niet op basis van de UAV-GC 2005.

Naast adviseren, staan Christine van den Berg en Mark Lim diverse partijen bij in uiteenlopende bouwgeschillen over onder meer vertragingsschade, termijnverlenging, opleveringsgebreken, bestek- en contractuitleg, voortijdige beëindiging van aannemingsovereenkomsten en onderhoudsgebreken. Indien er geprocedeerd moet worden, komt de jarenlange proceservaring bij de belangrijkste arbitrage-instituten (zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw) en de burgerlijke rechter van pas.

Publiek bouwrecht

Vaak hebben projecten of geschillen ook een publiekrechtelijk aspect die Liesbeth Driest, Willemijn Lever en Willemijn Ritsema van Eck kunnen adresseren. Liesbeth Driest beschikt over zeer ruime ervaring op het gebied van het omgevingsrecht en het algemene staats- en bestuursrecht, waaronder ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming en de vertaling daarvan in contracten met de overheid. Willemijn Lever houdt zich bezig met het ruimtelijk bestuursrecht in enge zin (omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en handhaving). Willemijn Ritsema van Eck is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht.

Omgeving en Milieu
Mededinging en Aanbesteding

Huurrecht

Binnen het huurrecht (woonruimte, kantoorruimte, winkelruimte en ongebouwde onroerende zaken) adviseren en procederen Christine van den Berg en Willemijn Lever in uiteenlopende zaken over ondermeer: huurbeëindiging, indeplaatsstelling, huurprijswijziging, renovatie, afwijkende bedingen, gebreken, overlast en verboden onderhuur.

Vastgoedrecht

Verder staan Christine van den Berg, Willemijn Lever en Mark Lim partijen bij in onteigeningskwesties en in procedures over koop- en verkoop (wanprestatie, nakoming, verborgen gebreken, (bodem)verontreiniging, onderhoud, etc.) alsmede zakelijke -en beperkte rechten (waaronder recht van overpad, uitweg, overbouwing, erfpacht, opstal, appartementsrechten en verkrijgende -en bevrijdende verjaring).