Quality is personal

Conflictvermijding- en oplossing

Conflictvermijding- en oplossing

Conflicten vormen een onvermijdelijk onderdeel van het persoonlijk en zakelijk leven. Afspraken worden ontkend, over en weer anders uitgelegd of niet nagekomen en ook zonder afspraken berokkenen partijen elkaar, opzettelijk of per ongeluk, schade.

De meeste conflicten lossen zichzelf op, bij sommige is hulp nodig. Daarvoor is een leger aan juristen, mediators, bemiddelaars en onderhandelaars beschikbaar. Van al deze mensen heeft een advocaat de beschikking over de meest vergaande middelen om een geschil op te lossen. Alleen een advocaat kan beslag leggen, een procedure beginnen of het faillissement van de wederpartij aanvragen. Daarmee beschikt de advocaat over de grootste gereedschapskist.

Een advocaat met proceservaring kan daardoor, als geen ander, inschatten wat de kansen en risico’s zijn wanneer een conflict zich door onderhandelingen of het gebruik van drukmiddelen (bijvoorbeeld opschorting van betaling of andere prestaties) niet oplost en gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn. Een advocaat kan ook op twee vlakken tegelijk spelen – enerzijds onderhandelen, en anderzijds procederen.

De advocaten van Legaltree beschouwen procederen (voor de rechtbank of arbiters) uitdrukkelijk als middel en niet als doel op zich. Het conflict en de oplossing en/of beheersing daarvan staan centraal. Een partij moet zo goed mogelijk uit een conflict komen. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Niet alleen de uitkomst van het geschil zelf, maar bijvoorbeeld ook de kosten en aandacht die aan de oplossing daarvan besteed moeten worden, de relatie met en de positie van de wederpartij en de aandacht die het geschil in de markt en/ of media krijgt.

Voorafgaand aan de behandeling van uw zaak bespreken de advocaten van Legaltree deze factoren met u. Zorgvuldig bespreken zij vervolgens de te nemen stappen – de beslissingen die aan het begin van een conflict worden genomen (of soms zelf nog voor het conflict zich openbaart) maken vaak het verschil tussen een goede en snel getroffen regeling of jarenlang procederen. En zelfs als een langdurige procedure onvermijdelijk is, kan de richting daarvan juist in een vroeg stadium vaak nog in belangrijke mate beïnvloed worden. Het is daarom zaak om tijdig een advocaat te betrekken bij een mogelijk geschil.

Voor de volgende procedures kunt u bij Legaltree terecht. Dat is uiteraard inclusief het, belangrijke, voortraject van posities innemen en onderhandelen:

Gerechtelijke procedures

-  Kort geding
-  Bodemprocedure
-  Conservatoire maatregelen (voorlopig getuigenverhoor/ deskundigenbericht/ beslagleggingen)

Hierna treft u meer informatie aan over Arbitrage