Quality is personal

Verzelfstandiging van sportcomplexen

De juridische vormen van ingebruikgeving

Gemeenten speelden in het verleden een belangrijke rol bij het aanbieden van betaalbare sportcomplexen aan de burger. In de opbouwfase na de Tweede Wereldoorlog zagen gemeenten de realisatie en instandhouding van sportcomplexen als een gemeentelijke taak/verantwoordelijkheid. Zij verzorgden veelal de aanleg van sportcomplexen en gaven deze aan sportverenigingen in gebruik tegen lage, niet-marktconforme, tarieven. De gemeente stelde de grond ter beschikking en zij was doorgaans verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de sportcomplexen.

Vanaf de jaren tachtig zijn gemeenten op verschillende manieren gaan proberen om de kosten aan sportcomplexen te minimaliseren. Sportcomplexen werden in meer of mindere mate verzelfstandigd teneinde de uitgaven voor de gemeente te doen afnemen.

De ontwikkeling om sportcomplexen te verzelfstandigen zet in toenemende mate voort. De rolverdeling tussen de gemeente en de sportvereniging verandert. Maar verzelfstandiging betekent niet automatisch dat de gemeente zich volledig terugtrekt. Verzelfstandiging kan zich in de praktijk in meerdere verschijningsvormen voordoen.

Als tot verzelfstandiging van een sportcomplex wordt overgegaan, zijn verschillende juridische constructies denkbaar om de verhouding tussen de gemeente en de sportvereniging vorm te geven. In dat kader is voor gemeenten van belang te kiezen voor een juridische gebruiksvorm die past bij de mate van de gewenste verzelfstandiging.

In dit artikel bespreek ik de verschillende privaatrechtelijke vormen waarin gemeenten een sportcomplex aan een sportvereniging ter beschikking kunnen stellen. Daarbij komen de voor- en nadelen voor de gemeente, mede aan de hand van de vigerende jurisprudentie, aan bod en worden diverse aanbevelingen gedaan.  

Welke gebruiksvorm uiteindelijk wordt gekozen, is afhankelijk van de gewenste mate van verzelfstandiging. Hierbij zal ondermeer van belang zijn in hoeverre de gemeente al dan niet binnen afzienbare termijn wenst te kunnen beschikken over de grond en welke zeggenschap zij wil behouden. Ook zal het afhangen van de (financiële) mogelijkheden die de sportvereniging heeft om zelf investeringen te plegen en onderhoud te verrichten en of de gemeente bereid is om bepaalde risico’s en herstellingen voor haar rekening te nemen. Met de uiteenzetting van alle gebruikgevingsmogelijkheden kunnen gemeenten de keuze maken die in de betreffende situatie het meeste voldoet aan de wensen. Uiteindelijk zullen de gemeente en de sportvereniging tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat dienen te komen.

Zie mr. W. (Willemijn) Lever MRICS, “Verzelfstandiging van sportcomplexen, De juridische vormen van ingebruikgeving”, Gst. 2018/25, p. 106 e.v.

Vorig bericht

Vergelijkbare berichten

Reacties

 1. cat dinding 19 april 2018 04:02

  In de toekomst zijn er enkele juridische doorbraken nodig om privatisering van particuliere velden mogelijk te maken, niet alleen in de sport, misschien in de vorm van energievoorziening, of zelfs in de beveiliging van bepaalde gebieden.

 2. StevieSkync 17 juli 2018 18:16

  [b]Новый тренд на крипторынке!
  Сделай x100 на Новом тренде!
  Криптоценность Bitbon - Новый мировой тренд на крипторынке!
  [url=https://www.bitbon.space?ref=131029]Участвуй в Акции Golden Price![/url][/b]

  [url=https://www.bit.trade/131029]Биржа Bit Trade [/url]
  Сайт компании https://www.simcord.com

Plaats uw reactie

Uw e-mail adres wordt niet getoond aan andere bezoekers.