Quality is personal

Weblog

Dit is de weblog van Legaltree. We publiceren hier regelmatig nieuws en artikelen over juridische onderwerpen.

Archief december 2015

Alle omstandigheden bepalen het verwarringsgevaar tussen handelsnamen

Op 4 december jl. bevestigde de Hoge Raad wat hij lang geleden, in 1963, heeft gezegd: bij het vaststellen of sprake is van verwarringsgevaar tussen twee handelsnamen moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden die dit gevaar in de hand werken dan wel tegengaan.

In de zaak van 1963, die speelde tussen twee restaurants, ging het om omstandigheden als “verschillen in status en genre publiek”. Dat dergelijke omstandigheden kunnen voorkomen dat verwarring ontstaat komt mij logisch voor. Immers, indien de ondernemingen zich tot een ander publiek richten is verwarring niet voor de hand liggend.

In de onlangs gewezen uitspraak ...

Lees meer

dagarchieven

vorige maand

november 2015

volgende maand

januari 2016

Archief