Quality is personal

Weblog

Dit is de weblog van Legaltree. We publiceren hier regelmatig nieuws en artikelen over juridische onderwerpen.

Archief 6 april 2014

Collectieve afwikkeling van massaschade en renteswaps

In Nederland is nog niet heel veel ervaring opgedaan met het op een efficiënte wijze afwikkelen van massale schadegevallen. Wij kunnen in dat opzicht leren van de praktijk in de Verenigde Staten. 

Met de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, afgekort WCAM, die op 16 juli 2005 in Nederland van kracht is geworden, wordt - enigszins in navolging van de praktijk in de Verenigde Staten - aan collectieven van gedupeerden de mogelijkheid geboden om overeenkomsten over schadevergoeding algemeen verbindend te laten verklaren. Dat heeft tot gevolg dat de getroffen overeenkomst ook geldig wordt voor de partijen die niet bij de onderhandelingen waren betrokken. Het ...

Lees meer

vorige dag

14 maart 2014

volgende dag

22 mei 2014

Archief